Full width home advertisement

İlginç Olaylar

Suç ve Suçlular

Adliye Haberleri

Post Page Advertisement [Top]


Psikanalitik olarak suçun ve suça yatkınlığın neden ortaya çıktığına dair yüzeysel bir değerlendirme.


Adli Araştırma - Suçun neden işlendiğine dair bakış açısı getiren psikolojik yöntemlerden biri de psikanaliktir. Sigmund Freud, Franz Alexander, August Aichhorn, Eduard Naegeli, Hugo Staub, Paul Reiwald ve Theoder Reik psikanalitik için önemli isimler arasında yer alır. Psikanalitik suç oluşumunu açıklarken suçun, mevcut şartlardan(kader) ve toplumsal yapıdan dolayı oluştuğunu ele alır.


Suç neden işlenir konusunu tartışmadan önce psikanalitik kavramları ele almak gerekir. Freud tarafından kurulan libido teorisi psikanalizin temellerini oluşturur. Bilinçaltı konusunda kapsamlı bir teoriyi temellendiren Freud olduğu gibi bilinmeyenin araştırılması tekniği de psikanalizi temsil eder. Bu teorinin daha iyi anlaşılabilmesi adına id, ego ve süper ego tanımlarını kavramak önem taşır.


İd (alt benlik) saldırganlık, açlık ve cinsellik gibi bilinçaltında yer alan iç güdüleri tanımlar. İhtiyacın varlığını belirleyen ve ihtiyaçların temin edilmesini isteyen eden iddir. İdi genel olarak talepkar ve doyumsuz bir hayvan olarak tanımlamak ya da ilkel benlik demek yanlış olmaz.


Süper ego (üst benlik) ise anne ve baba ve/veya kişinin hayatına önemli rol oynayan kişilerle kurulan ilişki aracılığıyla hayat bulan vicdandır. Üst benlik toplumsal yaşam içerisindeki rolleri ve kuralları takip eder. Freud'a göre süper ego; "tüm ahlaksal kısıtlamaların temsilcisi, mükemmellik yolundaki çabaların savunucusudur."


Ego (benlik), id ve süper egonun talepleri arasında arabuluculuk sağlar. Freud tarafından ego şahlanmış bir at üzerindeki şövalyeye benzetilir. İdden gelen talepleri değerlendirir, nasıl karşılanacağının en uygun olduğuna karar verir.


Freud 3 kavramı bir buz dağına benzetmiş ve suyun üzerinde kalan kısmını bilinç, altında kalan kısmını ise bilinçdışı olarak tanımlamıştır. İd bu buzdağının en altında yer alırken ego idin üstünde süper ego ise bilinç altından bilince kadar uzanır. 


Psikanalitiğe göre suça yatkınlık

İdin taleplerinin doruğa ulaşması bilince çıkması anlamına gelir. Ego ve süper ego tarafından bunun baskılanması ile tekrar bilinç altına itilir. Bilinçaltına itilen idin talepleri itildikleri yerde sakince beklemezler. Sürekli bir tetikleyici arayarak bilinçaltından kurtulmaya ve taleplerini karşılatmaya çalışırlar. Psikanalitiğe göre suça yatkınlığın temel nedeni benlik ve üst benliğin idi dizginleyememesinden dolayı ortaya çıkar.


Bu bağlamda aşırı talepkar bir ide sahip ve süper ego ile egosu sorunlu bir kişi eninde sonunda suç işler. Aşırı baskıcı ve idi doyurmayı reddeden bir süper ego ise nevrotik kişiliğin oluşmasına yol açar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]