Full width home advertisement

İlginç Olaylar

Suç ve Suçlular

Adliye Haberleri

Post Page Advertisement [Top]


Hukuk sınırları çerçevesinde uygulanması gereken yaptırımların belirlenen süreyi aşmasına zaman aşımı denir.


Adli Araştırma - Hukuk sınırları içerisinde uygulanması gereken yaptırımların yine hukuka dayanarak belirlenen süreleri aşması haline zaman aşımı denir. Kısacası, zaman aşımı bir hakkın ya da cezanın, sınırları önceden belirlenmiş hukuk kuralları içerisinde uygulanmadığı takdirde düşmesi anlamına gelir. Zaman aşımı hukuki olarak defi/savunma olanağı olarak görülür.


Borçlar hukukunda zaman aşımı nedir?

Borçlar hukukunda zaman aşımı uygulandığı gibi ceza hukukunda da bu kavram karşımıza çıkar. Borçlar hukukuna göre zaman aşımı, borcun ortaya çıktığı tarihten sonra geçen yine hukukla belirlenmiş bir sürede borcun ödenmemesi durumunda ortaya çıkar. Borçlar hukukuna göre dava veya icra takibine takılan borçlu, borcunu zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle borcunu ödemekten imtina edebilir.


Zaman aşımı olması borçlar hukukuna göre borcun ortadan kalktığın anlamına gelmez. Borçlu istediği takdirde zaman aşımına rağmen borcunu ödediği takdirde, ödeme geçerli ödeme olarak sayılır ve bu ödemeyi geri isteyemez. Borçlu ayrıca borcun olmadığını, miktarın az olduğunu ya da borca dair herhangi bir itirazda bulunursa zaman aşımı savunmasını yapamaz.


Sıklıkla karıştırılan hak düşürücü süre ve zaman aşımı kavramları birbirlerinden farklıdır. Zaman aşımına uğrayan borç eksik borç olarak kayda geçer, borçlu tarafından zaman aşımı savunması öne sürüldüğünde dava ve icra yoluyla tahsil edilemeyen borç olur. Hak düşürücü süre ise hakkın düşmesi anlamına gelir.


Suça göre zaman aşımı Borçlar Kanunu'nda farklı başlıklar altında ele alınmıştır. Her farklı suça göre belirlenmiş bir zaman aşımı bulunmaktadır.

Ceza Kanunu'nda zaman aşımı nedir?

Zaman aşımı kavramı Ceza Kanunu'nda 2 farklı alanda ele alınır. Bunlardan biri davanın açılması için yasada öngörülen süreyken diğeri ise cezanın kesinleşmesi için öngörülen süredir. Kısacası zaman aşımı olması için öngörülen sürede ceza davasının açılmaması ya da öngörülen süre içerisinde ceza kararının kesinleşmemesi gerekir.


Türk Ceza Kanunu'nun 68. Maddesi'nde zaman aşımı, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinin üzerinden yine yasayla belirlenmiş bir süre geçmesinin ardından hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmesi olarak belirlenmiştir. Zaman aşımıyla birlikte  cezanın infaz edilmemesi konusu ortaya çıkar.


Dava zaman aşımı süreleri;

Türk Ceza Kanunu 66. Madde'sinin 1. bendinde yer alan a, b, c, d ve e fıkralarında dava zaman aşımı süreleri net olarak verilmiştir. İşlenen suçun niteliğine göre kanunda başka bir maddeden dolayı bir değişiklik yoksa davalar ve cezalar şu şekilde zaman aşımına uğrar:


Dava zaman aşımı süreleri:


- Ağırlaştırılmış müebbet 30 yıl.


- Müebbet hapis 25 yıl.


- 20 yıldan fazla ceza gerektiren suçlar 20 yıl.


- 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az ceza gerektiren suçlar 15 yıl.


- 5 yıldan fazla olmayan ya da adli para cezası gerektiren suçlarda 8 yıl.


Ceza zaman aşımı süreleri:


- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 40 yıl.


- Müebbet hapis cezası 30 yıl.


- 20 yıl ve üstü hapis cezası 24 yıl.


- 5 yıldan fazla hapis cezası 20 yıl.


- 5 yıla kadar hapis cezası 10 yıl.


Not: TDK'ya göre zamanaşımı diye bir şey yoktur. Zaman aşımı şeklinde yazılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]