Bosna asıllı olan Divane Hüsrev Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden biri olarak görev yapmıştır. Hüsrev Paşa’nın Sokullu ailesiyle akrabalığı öne sürülmüş olsa da net bir kanıt yoktur. III. Murad döneminde sadrazamlık yapmış olan Lala Mustafa Paşa’nın ağabeyidir.

Enderun’da eğitim gören Hüsrev Paşa, kapıkulu süvari bölüklerinde görev almıştır. Burada karıştığı bir olay neticesinde görevden alınsa da affedilerek tekrar sarayda hizmete başlamıştır. Saraya dönmesinin ardından çaşnigir, mirahorluk ve kapıcılar kethüdalığı gibi önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevleri layıkıyla yerine getirmesi ona Karaman Beylerbeyliği  (1514) görevinin kapılarını açmış bunu sırasıyla Anadolu Beylerbeyliği (1521), Diyarbakır Beylerbeyliği(1521) takip etmiştir. 1531 yılında hakkında atılan iddialar nedeniyle görevden azledilse de hemen ertesi yıl tekrar göreve atanarak Şam Beylerbeyi olmuştur. 1535’te Mısır Beylerbeyi görevindeyken tekrar azledilmiştir ancak 1537’de affedilerek yeniden Anadolu Beyler Beyliği’ne atanmıştır. 1538’de Rumeli Beylerbeyi olmasının ardından Avrupa’ya düzenlenen seferlere katılmış, Castelnovo’nun fethi ile Budin’in savunmasında oynadığı rol ile üzerine dikkat çekmeyi başarmıştır. Gösterdiği başarılar sayesinde 1541 yılında dördüncü vezir olarak göreve getirilmiştir. Vezirlik yaptığı sürede de başarılar göstermiş, Estergon ile Belgrad’ın fethinde yaptıklarıyla yerini pekiştirmiştir.

 

Padişahın önünde hançer çekince görevden alındı

Beylerbeyliği görevlerinde gösterdiği başarılar ve sıkça görevden alınmaların ardından atandığı vezirlik görevinde başarı sağlamıştır. Bu durum Kanuni’nin de dikkatini çekmiş, Divane Hüsrev Paşa ikinci vezirlik görevine terfi ettirilmiştir. Sadrazam olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır ancak öfkesine yenik düşmesi kaderini kökten değiştirmiştir.

1545 yılında bizzat Kanuni Sultan Süleyman’ın katıldığı divan toplantısında Sadrazam Hadım Süleyman Paşa ile söz dalaşına girmiştir. Söz dalaşı ateşlenince hırsını alamayan Divane Hüsrev Paşa hançer çekmiş ve sadrazamlık hayallerine veda etmek zorunda kalmıştır. Padişah, bizzat şahit olduğu kavganın ardından hem Hüsrev Paşa’yı hem de Süleyman Paşa’yı görevden almıştır. Sadrazamlığa ise Damat Rüstem Paşa getirilmiştir.

Damat Rüstem Paşa, Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı olan Mihrimah Sultan ile evlidir. Hüsrev Paşa’nın sadrazam olarak atanamadan görevden alınması ve yerine Damat Rüstem Paşa’nın atanması, Osmanlı sarayındaki kadınların etkisinin artışına dayanak olarak gösterilmektedir.

 

Divane Hüsrev Paşa yemeyi bıraktı

Görevden alınması Divane Hüsrev Paşa için yıkım olmuştur. Kendisini konağına kapatmış ve yemek yemeyi bırakmıştır. Kendisini düşünenlerin gönderdiği doktorların tedavilerini reddetmiş, tavsiyelerine kulak asmamıştır. Açlık grevinde doldurduğu 17 günün ardından hayatını kaybetmiştir. Ölümünün ardından arkadaşı Mimar Sinan’ın İstanbul’a yaptığı türbeye defnedilmiştir. İstanbul’un Fatih ilçesine inşa edilen söz konusu türbe sadrazamlık görevi yapmamış vezirler için yapılan türbelerden çok daha gösterişlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Makale Watergate Skandalı nedir? Nixon neden istifa etti?
Sonraki Makale Kesin Tedavisi Henüz Bulunamamış 5 Yaygın Hastalık